Tượng Đạt Ma phụng hổ gỗ nu hương

Tác phẩm Đạt Ma sư tổ phụng hổ, chất liệu gỗ nu hương, do nghệ nhân Quốc gia Nguyễn Giản Tân tạc. Tượng liền khối nặng 260kg.Tượng Đạt Ma phụng hổ gỗ nu hương Tượng Đạt Ma phụng hổ gỗ nu hương Reviewed by Unknown on tháng 1 08, 2017 Rating: 5