Tác phẩm tượng Quan Thế Âm Bồ Tát tự tại gỗ nu hương

Cam lồ ngọt nước lá sen, vẫy tay buông xả tâm hồn sáng trong. Tác phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát tự tại, gỗ nu hương, rộng 52 x cao 48 x dày 33 .


Tác phẩm tượng Quan Thế Âm Bồ Tát tự tại gỗ nu hương Tác phẩm tượng Quan Thế Âm Bồ Tát tự tại gỗ nu hương Reviewed by Unknown on tháng 1 08, 2017 Rating: 5