Tác phẩm Đạt Ma Sư Tổ bằng gỗ nu hương

Mở rộng tâm ra lòng thanh thản An nhiên tự tại đời thong dong. Tác phẩm gỗ nu cẩm , nặng 150kg nghệ nhân Nguyễn Giản Tân tạc.

Tác phẩm Đạt Ma Sư Tổ bằng gỗ nu hương Tác phẩm Đạt Ma Sư Tổ bằng gỗ nu hương Reviewed by Unknown on tháng 1 08, 2017 Rating: 5