Quan công gỗ ngọc am Hà Giang cao 40cm, hàng đục tay sắc nétQuan công gỗ ngọc am Hà Giang cao 40cm, hàng đục tay sắc nét Quan công gỗ ngọc am Hà Giang cao 40cm, hàng đục tay sắc nét Reviewed by Unknown on tháng 1 09, 2017 Rating: 5