Pho tượng Đạt Ma sư tổ cao 2m2 của nghệ nhân Giản Tân

Đat Ma sư tổ gỗ nu hương cao 2,2m cả đôn


Pho tượng Đạt Ma sư tổ cao 2m2 của nghệ nhân Giản Tân Pho tượng Đạt Ma sư tổ cao 2m2 của nghệ nhân Giản Tân Reviewed by Unknown on tháng 1 07, 2017 Rating: 5