Những tác phẩm tượng Tế Công đẹp và độc đáo


1. Tượng Tế Công chất liệu gỗ Cẩm Lai, kích thước 76cm x 84cm x 50cm


2. Tượng Tế Công Gỗ Trắc kích thước 57cm x 30cm x 21cm


3. Tượng Tế Công do nghệ nhân Giản Tân tạc
Những tác phẩm tượng Tế Công đẹp và độc đáo Những tác phẩm tượng Tế Công đẹp và độc đáo Reviewed by Unknown on tháng 1 07, 2017 Rating: 5