Những mẫu tượng gỗ Thiềm Thừ - Cóc 3 chân ngậm tiền


tượng thiềm thừ cóc 3 chân

tượng thiềm thừ cóc 3 chân

1. Thiềm Thừ , gỗ nu hương , dài 60 x rộng 48 x cao 35cm.


tượng thiềm thừ cóc 3 chân

tượng thiềm thừ cóc 3 chân


tượng thiềm thừ cóc 3 chân

2. Thiềm thừ gỗ nu hương , dài 40 rộng 32 cao 24.

tượng thiềm thừ cóc 3 chân

tượng thiềm thừ cóc 3 chân


tượng thiềm thừ cóc 3 chân

3. Thiềm Thừ nu hương rộng 40cm x dài 60cm

tượng thiềm thừ cóc 3 chân

tượng thiềm thừ cóc 3 chân


4. Tác phẩm Thiềm Thừ trên nguyên liệu gỗ nu hương

Những mẫu tượng gỗ Thiềm Thừ - Cóc 3 chân ngậm tiền Những mẫu tượng gỗ Thiềm Thừ - Cóc 3 chân ngậm tiền Reviewed by Unknown on tháng 1 08, 2017 Rating: 5