Những mẫu tượng gỗ đẹp được làm từ gỗ Sưa

 1. Tượng Di Lặc làm từ Gỗ Sưa

2. Tượng Quan Âm làm từ Gỗ Sưa 

3. Tượng Di Lặc Kéo Bao Tiền làm từ Gỗ Sưa 


4. Tượng Đạt Ma Sưa Tổ Quá Hải làm từ Gỗ Sưa 6. Tượng Cụ Thọ làm từ Gỗ Sưa
Những mẫu tượng gỗ đẹp được làm từ gỗ Sưa Những mẫu tượng gỗ đẹp được làm từ gỗ Sưa Reviewed by Unknown on tháng 1 07, 2017 Rating: 5