Những mẫu sản phẩm tượng Quan Công đẹp bằng gỗ


1. Tượng Quan Công Múa Võ Gỗ Cẩm Lai


2.  Tượng Quan Công Gỗ Cẩm Lai. Kích thước 60cm x 28cm x 24cm


3. Tượng Quan Công Cẩm Lai. Kích thước 87cm x 46cm x 36cm 

4. Tượng Quan Công Gỗ Nu Hương. Kích thước 107 cm x 47cm x 32cm
Những mẫu sản phẩm tượng Quan Công đẹp bằng gỗ Những mẫu sản phẩm tượng Quan Công đẹp bằng gỗ Reviewed by Unknown on tháng 1 08, 2017 Rating: 5