Mẫu tượng gỗ Tượng Di Lặc Vạn Phúc

Tượng Di Lặc Vạn Phúc. 12 chú bé, 5 con dơi, 3 cây tùng, 5 ngọn núi, 12 đám mây, 1 xe vàng bạc, châu báu, gậy rồng, cần như ý, bình hồ lô.

Mẫu tượng gỗ Tượng Di Lặc Vạn Phúc Mẫu tượng gỗ Tượng Di Lặc Vạn Phúc Reviewed by Unknown on tháng 1 08, 2017 Rating: 5